Hiệu quả từ mô hình trồng mía trên vùng đất đồi

10/12/2013

Mô hình trồng thử nghiệm mía tại huyện Lập Thạch
Lập Thạch và Sông Lô, hai huyện trung du và miền núi còn nhiều khó khăn của Tỉnh, trong những năm qua, đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, đa dạng hóa các ngành nghề sản xuất. Đặc biệt, tại một số xã miền núi, vốn còn nhiều khó khăn, người nông dân đã đi đầu trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đem lại nguồn thu nhập lớn, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.
Khảo sát cho thấy, tại các xã Quang Sơn, Ngọc Mỹ (Lập Thạch) và Quang Yên, Lãng Công (Sông Lô) có diện tích đất đồi gò lớn, đất dễ bị xói mòn, rửa trôi. Do quá trình thâm canh cây lâm nghiệp nhiều năm, chưa chú ý đến cải tạo đất, nên đất đã bị bạc màu. Với địa bàn giáp với tỉnh Tuyên Quang - nơi phát triển ngành mía đường lớn của khu vực miền núi phía Bắc, nên gần đây bà con các xã giáp ranh đã thử nghiệm trồng mía, làm nguyên liệu cho Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương - Tuyên Quang. Tuy nhiên, quy mô vẫn còn nhỏ và mang tính tự phát, chất lượng nguồn nguyên liệu chưa đảm bảo. Nắm bắt được thực tế trên, năm 2012, sau khi làm việc với Công ty Cổ phần Mía Đường Sơn Dương, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề xuất và được UBND Tỉnh phê duyệt thực hiện 02 đề tài: “Xây dựng mô hình thực nghiệm trồng mía nguyên liệu trên đất đồi bạc màu” trên địa bàn 2 huyện Lập Thạch và Sông Lô.
Với diện tích 80 ha thực hiện trong vụ đầu tiên, tại 2 huyện Lập Thạch và Sông Lô, đã khẳng định được bước đầu hiệu quả mô hình đem lại. Năng suất mía đã đạt khoảng 60 tấn/ha, chất lượng đạt tiêu chuẩn mía nguyên liệu, trữ đường đạt 8CCS, ít sâu bệnh. Theo tính toán, với phương pháp trồng mía bằng hom, mỗi ha mía, tổng mức kinh phí đầu tư là 40 triệu đồng, trừ chi phí, cho thu lãi khoảng 17 triệu đồng, với giá mía nguyên liệu đã được đảm bảo từ Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương là 950 nghìn đồng/tấn. Nếu áp dụng phương pháp trồng mía lưu gốc, mức lãi sẽ là trên 30 triệu đồng/ha. So sánh với một số giống cây khác được trồng trên địa bàn trong những năm qua, như trồng bạch đàn chỉ cho tiền lãi thu về khoảng 7,5 triệu/ha/năm (sau 5 năm mới cho thu hoạch); cây sắn cho lãi khoảng 6 triệu đồng/ha/năm. Như vậy, cây mía đã cho lợi nhuận cao hơn hẳn, so với một số giống cây bà con địa phương thường trồng. Ở cả 2 huyện, giống và kỹ thuật trồng đều được cung ứng, chuyển giao tại Công ty Cổ phần Mía Đường Sơn Dương. Kinh phí sự nghiệp KHCN sẽ hỗ trợ 1 phần công lao động, giống, phân bón, thuốc BVTV, đồng thời tổ chức tập huấn chuyển giao đối với các hộ dân tham gia mô hình. Là một trong số ít các mô hình sản xuất tập trung có sự phối hợp, tham gia vào cuộc của nhà quản lý - người dân - doanh nghiệp, đây cũng là yếu tố đảm bảo cho thành công của dự án.
Ông Nguyễn Ngọc Khang, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sông Lô cho biết: Trước thành công từ vụ đầu tiên tại xã Quang Yên, rất nhiều hộ gia đình mong muốn được tham gia mô hình, mở rộng diện tích trồng mía, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Hiện tại, đồng bào ở một số xã miền núi Bạch Lưu, Hải Lựu, Lãng Công, Đồng Quế, Đôn Nhân, Nhân Đạo cũng đã, đang triển khai trồng. Những quả đồi tại Sông Lô đang dần được phủ kín màu xanh của cây mía, với tổng diện tích khoảng 200ha.
Năm 2013 mô hình tiếp tục được mở rộng về diện tích với 18 ha ở Lập Thạch, 25 ha ở Sông Lô. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lập Thạch và Hội Nông dân huyện Sông Lô - đơn vị chủ trì thực hiện đề tài sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Đồng thời, hỗ trợ người dân xây dựng quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch đối với mỗi loại giống mía.
Với thời gian thực hiện là 3 năm, đề tài hứa hẹn sẽ lập thành một vùng sản xuất mía nguyên liệu có quy mô lớn, tại các xã miền núi thuộc 2 huyện Lập Thạch và Sông Lô, giúp người dân hình thành thói quen trong sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng miền núi, khó khăn của Tỉnh.
Khánh Hà
Các bài viết khác :
Các tin đã đưa ngày: