Giải pháp tiết kiệm điện năng cho các lưới điện, cụm công nghiệp và các làng nghề thủ công ở một số địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

04/05/2011

Cùng với nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà, thời gian qua nhu cầu phụ tải ở Vĩnh Phúc đã không ngừng gia tăng. Hiện nay, với tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối của Vĩnh Phúc là trên 9%, tổn thất điện năng trung bình của các lưới điện hạ áp khu vực các làng nghề thủ công là gần 25% (có nơi lên đến 32%). Nếu giảm được vài % tổn thất điện năng nói trên cũng đã mang lại ý nghĩa rất lớn cả về kinh tế và kỹ thuật. Trước thực tế đó, năm 2010, nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm điện năng cho các lưới điện, cụm công nghiệp và các làng nghề thủ công ở một số địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” đã thu được những kết quả tích cực với nhiều phương án nhằm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, đặc biệt là tại các làng nghề.

Hiện nay các phụ tải điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chủ yếu nhận điện từ trạm 22kV Vĩnh Yên công suất 2x125MVA. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 5 trạm 110 kV là Vĩnh Yên, Phúc Yên, Lập Thạch, Thiện Kế, Vĩnh Tường. Với lưới điện trung thế ở Vĩnh Phúc bao gồm các cấp điện áp: 35, 22, 10 và 6kV. Lưới điện 6kV tồn tại ở Vĩnh Yên; Lưới điện 35, 10kV tồn tại xen kẽ khắp các huyện, thị trong tỉnh; Lưới điện 22kV hiện chưa có nhiều, chỉ có ở khu công nghiệp Khai Quang, Nam Bình Xuyên và Trung tâm thị xã Phúc Yên.

Trong những năm qua, tỉnh hình tổn thất điện năng tương đối cao, từ 4.56%  năm 2006 lên tới 7.22% năm 2009 và dự tính khoảng 9.2% năm 2010. Đây là một tổn thất đáng kể. Hiện nay hầu hết các trạm biến áp trung gian đang vận hành vừa hoặc đầy tải. Các trạm phân phối, nhất là các trạm khách hàng có mức mang tải tương đối lớn, tuy nhiên một số trạm ở khu vực nông thôn miền núi có công xuất nhỏ nhưng hiện tại vẫn non tải. Theo dự tính đến năm 2015, mức phụ tải phục vụ cho các ngành kinh tế của tỉnh có thể lên tới 410MW và dự kiến đến năm 2020 là 730MW, đây là một tốc độ tăng trưởng tương đối cao. Đi kèm với đó là sự phát triển của các làng nghề, khu công nghiệp nên tốc độ phát triển nguồn điện chưa theo kịp, dẫn đến quá tải cục bộ ở một số khu vực.

Nguyên nhân của việc tổn thất điện năng, qua nghiên cứu thực tế tại một số làng nghề ở Yên Lạc cho thấy, các loại máy và gam máy rất đa dạng, trang thiết bị trong máy biến áp khá đơn điệu và thiếu đồng bộ; Các trạm biến áp được đặt ở ngoài trời, không có tự động điều chỉnh nên chất lượng điện áp kém. Đồng thời vị trí của các trạm biến áp chưa hợp lý dẫn đến tăng tổn thất và giảm chất lượng điện. Việc sử dụng các loại dây dẫn khá bé, đã cũ nát cũng đã ảnh hưởng nhiều đến tình hình tổn thất điện năng của các lưới điện hạ áp, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của máy móc và đến chất lượng sản phẩm, mức cạnh tranh trên thị trường đối với các làng nghề. Vấn đề đặt ra là phải bù công suất phản kháng, đây chính là giải pháp nhằm hạn chế tổn thất điện năng, tuy nhiên vấn đề này vẫn chưa được quan tâm một cách đúng mức. Theo đó, có 3 cách để bù công suất phản kháng như: các thiết bị bù lớn phải đặt trên thanh cái trạm biến áp hoặc tại các điểm nút của mạng điện; Đặt thiết bị bù tĩnh đặt trong tủ phân phối của nhóm thiết bị dùng điện hoặc đặt thiết bị bù tĩnh đóng cắt ngay trên đầu của các thiết bị dùng điện.

Qua thực tế áp dụng các phương pháp bù công suất phản kháng tại các địa phương, nhóm nghiên cứu đã thống kê và nhận thấy chất lượng điện đã được nâng lên rõ rệt. Từ các kết quả phân tích cho phép đưa ra một số giải pháp tiết kiệm điện cơ bản đối với các làng nghề như: Tổ chức kỹ thuật chuyển các máy sản xuất sang làm ca sáng và ca 3 để san bằng đồ thị phụ tải và hưởng giá tiền điện ưu đãi ở giờ thấp điểm; Thay thế các động cơ cũ đang chạy non tải bằng động cơ hiệu suất cao; Lắp đặt thiết bị tiết kiệm điện Powerboss VSD và bù công xuất phản kháng để nâng hệ số mang tải của động cơ, cải thiện chất lượng điện áp và hệ số công suất cho lưới điện. Các kết quả phân tích thực tế cho thấy, hiệu quả của việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện với vốn ban đầu bỏ ra không nhiều nhưng hiệu quả mang lại rất lớn. Đối với các giải pháp về công ghệ và thiết bị, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp như: Tăng tiết diện dây dẫn hoặc giảm chiều dài của đường dây bằng việc xây dựng các trạm biến áp mới; Thay cấp điện áp mới; Bù công suất phản kháng hoặc đối xứng hóa mạng điện bằng các cơ cấu đối xứng. Đây là các biện pháp đòi hỏi tính toán thực tế vì kinh phí lớn, tính kỹ thuật cao, thời gian cải tạo, nâng cấp dài.

Chất lượng điện là một trong những chỉ tiêu quan trọng, liên quan chặt chẽ với hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Giảm tổn thất điện năng trong điều kiện ngành điện còn nhiều khó khăn đang là một vấn đề cần thiết. Từ kết quả nghiên cứu trên sẽ giúp ích rất nhiều trong công tác phát triển ngành điện, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất ngày càng phát triển của nhân dân và các doanh nghiệp, làng nghề thủ công tỉnh nhà.

BT. Khánh Hà

Các bài viết khác :
Các tin đã đưa ngày: