Tháng 3 - Tháng hành động vì quyền lợi người tiêu dùng tại Vĩnh Phúc

21/05/2014

Hưởng ứng tháng hành động vì quyền lợi người tiêu dùng, Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền đối với đối với các tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn Tỉnh nhằm thực thi tốt Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cụ thể gồm một số hoạt động chính như sau:

Hội đã phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm trong sản xuất và kinh doanh hàng hoá, quảng cáo và cung cấp những thông tin sai lệch về sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất và lưu thông trên thị trường trên địa bàn Tỉnh.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, Hội đã phối hợp với Công ty TNHH Thương mại VHC (Chi nhánh Vĩnh Phúc) thông qua hình thức treo băng-zôn, cờ phướn trên các tuyến đường tại các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến hết tháng 03/2014.

Thông qua trang tin điện tử (website) của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hội đã đăng tải các kênh thông tin hỗ trợ, để người tiêu dùng chủ động hơn và có thói quen tiêu dùng những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Doanh nghiệp có thêm công cụ tự bảo vệ và nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm; cơ quan quản lý sẽ phát hiện những điểm nóng và dấu hiệu sai phạm, kịp thời có những chính sách xử lý triệt để trước khi phát sinh trên diện rộng, nhằm phục vụ tốt hơn nữa hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng ở địa phương.

Mai Chinh

Các tin đã đưa ngày: