Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011 lời giải cho bài toán tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả

10/12/2013

Vũ Mạnh Tiến - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và TKNL
Lắp đặt thử nghiệm bóng đèn Led tại Công ty Viglacela Bá Hiến
Hiện nay, Việt Nam đứng trước thách thức là mức độ tăng trưởng nền kinh tế diễn ra mạnh mẽ, đồng nghĩa với nhu cầu sử dụng năng lượng cũng tăng nhanh. Tính trung bình mỗi năm, nhu cầu sử dụng năng lượng của đất nước tăng lên gấp 2, nhưng mức độ tăng trưởng ngành năng lượng trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 60% nguồn năng lượng yêu cầu. Trước thực trạng đó, việc tiết kiệm năng lượng hay sử dụng năng lượng có hiệu quả đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Cụ thể là Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Quốc hội thông qua vào ngày 17/6/2010, các văn bản dưới Luật đã được ban hành như: Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Quyết định 1294QĐ-TTg ngày 01/8/2011 Ban hành danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2011, Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 19/01/2012 Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng,...
Về phía các đơn vị, doanh nghiệp cũng đã rất tích cực tìm kiếm, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho riêng mình. Hầu hết các tổ chức doanh nghiệp đang xem “năng lượng là thước đo hiệu quả, quan trọng”. Sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, đã mang đến cho các doanh nghiệp nhiều bài toán tiết kiệm năng lượng khác nhau, từ việc thay thế các dây chuyền công nghệ mới, các thiết bị mới tiết kiệm năng lượng đến việc tích hợp các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào dây chuyền sản xuất cũ, hoặc các thiết bị máy móc tiêu tốn nhiều năng lượng lãng phí,… các doanh nghiệp đã tìm thấy lời giải và tính hiệu quả về phần cứng trong bài toán tiết kiệm năng lượng của mình.
Hệ thống quản lý năng lượng được chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn ISO 50001:2011 tạo cơ hội cho việc quảng bá, đồng thời đây cũng là công cụ cho doanh nghiệp vượt qua hàng rào kỹ thuật thương mại, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và cơ hội cho việc mở rộng thị trường và gia nhập thị trường quốc tế.
Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011 vận hành thế nào?
Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011 có thể tích hợp được với các hệ thống quản lý khác như: TCVN ISO 9001:2008 (Hệ thống quản lý chất lượng), TCVN ISO 14001:2010 (Hệ thống quản lý môi trường), TCVN ISO 22000:2007 (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm),... Nên trong quá trình vận hành hệ thống rất thuận tiên cho các doanh nghiệp đã và đang áp dụng các hệ thống quản lý khác. Như các mô hình hệ thống quản lý khác của ISO, mô hình này vận hành dựa trên vòng tròn cải tiến liên tục PDCA của Deming (Plan-Do-Check-Act/Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động), cụ thể:
- Lập kế hoạch (Plan): Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ năng lượng và thiết lập các chỉ số hoạt động năng lượng, mục tiêu, chỉ tiêu, các thủ tục kiểm soát và kế hoạch hành động cần thiết nhằm đạt được cam kết trong chính sách năng lượng và cải tiến hoạt động quản lý năng lượng tại tổ chức.
- Thực hiện (Do): Tiến hành thực hiện các thủ tục, kế hoạch hành động về quản lý năng lượng đã được thiết lập.
- Kiểm tra (Check): Giám sát, đo lường và phân tích các quá trình và các yếu tố cơ bản của các hoạt động tác nghiệp, giúp tổ chức xác định các kết quả cụ thể của hoạt động quản lý năng lượng, chứng tỏ sự phù hợp với chính sách năng lượng và các mục tiêu, chỉ tiêu năng lượng được thiết lập.
- Hành động (Act): Thực hiện các hành động cần thiết nhằm cải tiến liên tục hoạt động năng lượng và Hệ thống quản lý năng lượng của tổ chức.
ISO 50001:2011 và những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp áp dụng
Tiết kiệm năng lượng có nghĩa là tiết kiệm chi phí cho hoạt động. Giảm chi phí để tăng lợi nhuận, đây là lời giải cho bài toán sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Với quy trình đánh giá khép kín, cách tiếp cận toàn diện và rõ ràng, ISO 50001:2011 giúp các doanh nghiệp sử dụng năng lượng thông minh, cho phép họ giảm thiểu năng lượng tiêu thụ và tận dụng lợi thế của năng lượng tái tạo mới. Hệ thống quản lý năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 500001:2011 là giải pháp hiệu quả mà các doanh nghiệp nên cân nhắc và lựa chọn.
Tiêu chuẩn ISO 50001:2011 đưa ra khuôn khổ các yêu cầu, giúp tổ chức:
- Thiết lập, thực hiện và duy trì chính sách năng lượng, nhằm sử dụng năng lượng một cách hiệu quả hơn;
- Thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu, nhằm hướng tới chính sách sử dụng năng lượng hợp lý và hiệu quả đã cam kết;
- Xác định các yêu cầu của pháp luật và yêu cầu khác cần tuân thủ;
- Sử dụng các số liệu thu thập được để phân tích và đưa ra các quyết định liên quan tới tiêu thụ năng lượng tại doanh nghiệp;
- Đo lường các kết quả, kiểm tra tiêu thụ năng lượng cho các hoạt động, bao gồm cả việc tiêu thụ năng lượng trong quá khứ, hiện tại và tương lai;
- Xem xét tính hiệu lực và hiệu quả của chính sách đã cam kết;
- Cải tiến liên tục Hệ thống quản lý năng lượng.
Áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001:2011 giúp doanh nghiệp đánh giá mức tiêu thụ và sử dụng năng lượng hiện tại, dự báo nhu cầu năng lượng trong tượng lai, tìm kiếm các giải pháp cải tiến nhằm sử dụng một cách tốt hơn các thiết bị sử dụng năng lượng hiện tại, giúp nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của các máy móc, thiết bị do đó giảm mức năng lượng được sử dụng và giảm được chi phí đáng kể cho doanh nghiệp. Ngoài ra, thông qua việc thiết lập và áp dụng các thủ tục kiểm soát điều hành liên quan tới sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn năng lượng, ISO 50001:2011 còn giúp doanh nghiệp tránh được các khoản tiền phạt theo các chế tài xử lý vi phạm trong việc sử dụng năng lượng. Bên cạnh đó, với mục đích sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả, ISO 50001:2011 còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tiến quản lý năng lượng đối với các dự án giảm phát thải khí nhà kính.
Với những lợi ích nêu trên, ISO 50001:2011 thực sự là một giải pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh, đồng thời thể hiện trách nhiệm với môi trường và đất nước trong vấn đề an ninh năng lượng.

V.M.T

 

Các tin đã đưa ngày: