Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

24/12/2012

 

Ngày 12 tháng 4 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự. Quy chuẩn có ký hiệu QCVN9:2012/BKHCN.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu quản lý đối với giới hạn phát xạ nhiễu điện từ phát ra từ các thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự. Quy chuẩn kỹ thuật này không quy định về khả năng miễn nhiễm của thiết bị điện và điện tử.

Thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích sử dụng tương tự được định nghĩa là các thiết bị được nối trực tiếp hoặc nối qua ổ cắm hoặc nối qua thiết bị đóng cắt đến nguồn điện hạ áp, sử dụng trong gia đình, trong thương mại và ở những nơi có mục đích sử dụng tương tự. Tương thích điện từ (EMC) là khả năng hoạt động thoả đáng của thiết bị hoặc hệ thống trong môi trường điện từ và không tạo ra nhiễu điện từ quá mức làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng của thiết bị khác trong môi trường đó. Danh mục các thiết bị điện và điện tử thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật này gồm 7 thiết bị: dụng cụ điện đun nước nóng tức thời, máy khoan cầm tay hoạt động bằng động cơ điện, bóng đèn có balat lắp liền, máy hút bụi, máy giặt, tủ lạnh, tủ đá, điều hòa không khí.

Đối tượng áp dụng của quy chuẩn này là các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ (doanh nghiệp) các thiết bị điện và điện tử nêu trên; các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo Quy chuẩn, những thiết bị: máy hút bụi, máy giặt, tủ lạnh, tủ đá, điều hoà không khí dùng trong gia đình, máy khoan cầm tay hoạt động bằng động cơ, dụng cụ điện đun nước nóng tức thời  phải đảm bảo nhiễu điện từ do chúng phát ra không vượt quá các giới hạn quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 7492-1 (CISPR 14-1), Tương thích điện từ - Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự - Phần 1: Phát xạ. Riêng bóng đèn có balat lắp liền theo TCVN 7186 (CISPR 15), giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số rađiô của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự.

Thiết bị điện và điện tử khi lưu thông trên thị trường phải có nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá; phải thực hiện chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) và chịu sự kiểm tra trên thị trường của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đối với thiết bị điện và điện tử sản xuất trong nước, nhập khẩu và kinh doanh phải được chứng nhận hợp quy về EMC theo phương thức 1 (thử nghiệm mẫu điển hình) quy định trong phụ lục  của “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy” ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc thử nghiệm phải được thực hiện bởi phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc được thừa nhận của bên thứ ba.

Doanh nghiệp sản xuất các thiết bị điện và điện tử sau khi được chứng nhận hợp quy phải đăng ký bản công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Doanh nghiệp nhập khẩu các thiết bị điện và điện tử sau khi được chứng nhận hợp quy phải đăng ký kiểm tra chất lượng tại cơ quan kiểm tra theo quy định tại Thông tư 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Trước khi đưa các thiết bị điện và điện tử ra lưu thông trên thị trường, doanh nghiệp phải có trách nhiệm gắn dấu hợp quy lên thiết bị điện và điện tử đã được chứng nhận hợp quy theo quy định về chứng nhận hợp chuẩn chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn công bố hợp quy ban hành kèm theo quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012. Ngày 01 tháng 6 năm 2013, các thiết bị điện: Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời; máy khoan cầm tay hoạt động bằng động cơ điện phải áp dụng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này. Các thiết bị điện: Bóng đèn có balat lắp liền, máy hút bụi, máy giặt, tủ lạnh, tủ đá, điều hòa không khí phải áp dụng các quy định của QCVN 9:2012/BKHCN kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.

Mai Chinh (t/h)

Các tin đã đưa ngày: