Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở KH&CN

24/07/2012

 

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 2285/QĐ-CT về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ.

Theo đó, cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ 02 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật nộp hồ sơ tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc vào tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ). Công chưc của đơn vị sẽ tiêp nhân và kiểm tra hô sơu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm; danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện, người áp tải; danh mục lịch trình vận chuyển, loại hàng nguy hiểm vận chuyển, tổng trọng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển; bản cam kết của doanh nghiệp; lệnh điều động vận chuyển (đối với giấy phép cho vận chuyển nhiều chuyến hàng, nhiều loại hàng nguy hiểm); phiếu an toàn hóa chất quy định tại khoản 4 Điều 3 (Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010); bản sao hợp lệ thẻ an toàn lao động của người điều khiển phương tiện, người áp tải; bản sao hợp lệ giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện phù hợp với phương tiện vận chuyển; bảo sao hợp lệ giấy đăng ký phương tiện vận chuyển kèm theo giấy chứng nhận kiểm định phương tiện vận chuyển; bảo sao hợp lệ giấy chứng nhận kiểm định bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm cần vận chuyển.

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, các tổ chức, cá nhân sẽ nhận được Giấy chứng nhận vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ mà không phải đóng góp các khoản lệ phí nào.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ký các quyết định số 2286/QĐ-CT và quyết định số 2287/QĐ-CT về việc công bố 17 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và 03 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

BBT.

Các tin đã đưa ngày: