Những năm mão của Bác Hồ

28/04/2011

Năm ất Mão (1915), Bác đã ra nước ngoài bằng đường biển, đến các nước thuộc địa tìm hiểu đời sống của nhân dân lao động tại châu Phi và châu Mỹ, sau đó Người đến nước Anh. Những điều mắt thấy tai nghe đã giúp cho Người hiểu sâu hơn về chủ nghĩa đế quốc, tích lũy vốn sống để sau này viết bài cho các báo “Người cùng khổ”, “Đời sống công nhân” và hoàn thành tác phẩm “Lên án chủ nghĩa thực dân”. Khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất gần kết thúc, Người trở lại Pháp. Năm 1923, Người sang Nga và năm 1924 Người trở về Châu á, đến Quảng Châu (Trung Quốc) chuẩn bị điều kiện để sau này thành lập Đảng.

Năm Đinh Mão (1927), tháng tư, Bác rời Trung Quốc đi Nga làm việc tại cơ quan Quốc tế Cộng sản, đi dự hội nghị chống chiến tranh đế quốc tại Boreccxen (Bỉ). Sau đó Người đi sang Thụy Sĩ, Italia. Cuối năm đó, Người trở lại Châu á, Thái Lan với tên là Thầu Chín, Người tổ chức các đoàn thể yêu nước trong cộng đồng Việt Kiều, ra tờ báo Thân ái. Đến năm 1929, Người sang Trung Quốc, năm 1930 Người chủ trì thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 6 - 1931, Người bị đế quốc Anh bắt tại Hương Cảng. Với sự giúp đỡ của vị luật sư người Anh là Lô-dơ-bai, năm 1933 Người được trả lại tự do rồi đi sang Nga.

Năm Kỷ Mão, mùa thu 1939, Bác Hồ vừa trải qua quá trình đầy gian lao. Sau khi đi xuyên biên giới Nga - Trung ở An-Ma-A-Ta, Người phải vượt qua sa mạc Gô-Bi vất vả lắm mới đến được Tây An, rồi từ Tây An đến Diên An. Bấy giờ chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, Người đến Hoa Nam bắt liên lạc với Trung ương Đảng ta. Người chủ trương luôn luôn giữ mối liên lạc với tổ chức Quốc tế Cộng sản đồng thời củng cố các đoàn thể cách mạng của ta ở trong nước cũng như ngoài nước, chuẩn bị ứng phó tình huống phát xít Nhật nhảy vào chiếm đóng Đông Dương. Người chuẩn bị điều kiện sớm trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo phong trào, đón thời cơ tiến tới Tổng khởi nghĩa cướp chính quyền.

Năm Tân Mão (1951), ngày 11-2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, họp tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Nội dung bản báo cáo tập trung vào hai nhiệm vụ chính là đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao Động Việt Nam. Hội nghị bầu ra Ban chấp hành Trung ương gồm 29 đồng chí, Người được bầu làm Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư. Cũng trong năm đó, Bác Hồ dự họp Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất Việt Minh - Liên Việt và Hội nghị Đoàn kết nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Năm Quý Mão, Hồ Chủ tịch chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng, quyết định công tác cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật trong nông nghiệp, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, chống quan liêu, lãng phí, tham ô gọi tắt là ba xây, ba chống trong nông, công, thương nghiệp và vận động phát triển kinh tế miền núi. Cũng trong năm Quý Mão này, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa họp, đề nghị tặng Hồ Chủ tịch huân chương Sao Vàng, nhưng Bác Hồ đã từ chối và xin chờ đến ngày Tổ quốc thống nhất để đồng bào miền Nam sẽ trao cho Người phần thưởng cao quý đó.

Quỳnh Nga

Các bài viết khác :
Các tin đã đưa ngày: