Tập trung 7 hướng nghiên cứu của khoa học phòng chống COVID-19 giai đoạn mới

Trong giai đoạn tới, ngành KH&CN tập trung 7 hướng nghiên cứu của khoa học phòng chống COVID-19 giai đoạn mới. Đó là nghiên cứu sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19; triển khai Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia: “Nghiên cứu sản xuất vaccine sử dụng cho người đến năm 2030”...

Tập trung 7 hướng nghiên cứu của khoa học phòng chống COVID-19 giai đoạn mới

Trong giai đoạn tới, ngành KH&CN tập trung 7 hướng nghiên cứu của khoa học phòng chống COVID-19 giai đoạn mới. Đó là nghiên cứu sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19; triển khai Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia: “Nghiên cứu sản xuất vaccine sử dụng cho người đến năm 2030”...

  • Số lượt truy cập: 21230560
  • Đang online :3045