Tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh năm 2018 các đề tài thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục

Từ ngày 08 đến ngày 15/01/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc, Hội đồng KH&CN tỉnh tổ chức Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 các đề tài thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục. Hội đồng nghiệm thu gồm có các đồng chí: Phạm Quang Nguyên, TUV, Phó Giám đốc Phụ trách Sở KH&CN, Phó Chủ tịch TT Hội đồng KH&CN tỉnh: Chủ tịch HĐ nghiệm thu; Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vĩnh Yên, Ủy viên Hội đồng KH&CN tỉnh: Phó Chủ tịch HĐ nghiệm thu; và 05 ủy viên đến từ các Sở Y tế, Bệnh viện Y dược cổ truyền Vĩnh Phúc và một số phòng chuyên môn của sở KH&CN.

  • Số lượt truy cập: 14447602
  • Đang online :4838