Đoàn công tác Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm tại Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc

Sáng ngày 20/11/2020, đồng chí Bùi Quang Minh - Phó Giám đốc Sở, trưởng đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm tại Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc. Tiếp đoàn có các đồng chí Phạm Quang Nguyên - TUV, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo một số phòng, trung tâm trực thuộc Sở.

Đoàn công tác Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm tại Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc

Sáng ngày 20/11/2020, đồng chí Bùi Quang Minh - Phó Giám đốc Sở, trưởng đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm tại Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc. Tiếp đoàn có các đồng chí Phạm Quang Nguyên - TUV, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo một số phòng, trung tâm trực thuộc Sở.

  • Số lượt truy cập: 19354098
  • Đang online :2669