Danh sách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

  • Số lượt truy cập: 7946149
  • Đang online :1841