Cuộc họp lần thứ 48 của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN

Từ 4-8/12/2017, cuộc họp lần thứ 48 của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN và các sự kiện liên quan được tổ chức tại Siem Reap, Cam-pu-chia.

  • Số lượt truy cập: 11260566
  • Đang online :521