Hội nghị hợp tác phát triển khoa học và công nghệ các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ X tại tỉnh Phú Thọ

Trong 2 ngày 27, 28/10 tại Việt Trì, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển khoa học và công nghệ các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ X.

Hội nghị hợp tác phát triển khoa học và công nghệ các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ X tại tỉnh Phú Thọ

Trong 2 ngày 27, 28/10 tại Việt Trì, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển khoa học và công nghệ các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ X.

  • Số lượt truy cập: 17005742
  • Đang online :3548