Học tập, quán triệt Nghị quyết BCH Trung ương 9, khóa XI

Sáng ngày 16/9/2014, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương Đảng khoá XI cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động hợp đồng toàn Sở.

  • Số lượt truy cập: 5688394
  • Đang online :360
Bạn đánh giá thế nào về các thủ tục hành chính của Sở KHCN ?
  • Rất tốt
  • Tốt
  • Khá
  • Trung Bình
  • Kém