Hoạt động TCĐLCL hướng đến sự đổi mới, sáng tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp

Sáng tạo trong điều hành, đổi mới trong quản lý và luôn đặt doanh nghiệp vào trọng tâm. Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh khẳng định, năm 2018, hoạt động TCĐLCL tiếp tục hướng đến sự đổi mới, sáng tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp

  • Số lượt truy cập: 11881590
  • Đang online :1657