Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

Theo quy định tại Điều 7 Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ngày 18/5 hằng năm là Ngày KH&CN Việt Nam. Từ năm 2014 đến nay, Ngày KH&CN Việt Nam được tổ chức thường niên với các chủ đề cụ thể nhằm tập trung tuyên truyền về các thành tựu của KH&CN đa chiều, có trọng tâm, trọng điểm. “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai” là chủ đề của ngày KH&CN Việt Nam năm 2021.

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

Theo quy định tại Điều 7 Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ngày 18/5 hằng năm là Ngày KH&CN Việt Nam. Từ năm 2014 đến nay, Ngày KH&CN Việt Nam được tổ chức thường niên với các chủ đề cụ thể nhằm tập trung tuyên truyền về các thành tựu của KH&CN đa chiều, có trọng tâm, trọng điểm. “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai” là chủ đề của ngày KH&CN Việt Nam năm 2021.

  • Số lượt truy cập: 20162046
  • Đang online :4517