Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra là “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí”.

  • Số lượt truy cập: 8225565
  • Đang online :1299