UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4

Ngày 20/4/2015, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4, thảo luận về Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; điều chỉnh, bổ sung một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, thay thế Nghị quyết 37/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

  • Số lượt truy cập: 6237706
  • Đang online :636