Tăng cường sự đóng góp của KH, CN&ĐMST vào phát triển kinh tế - xã hội

Bộ KH&CN cho biết đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu, trí tuệ, tâm huyết của các thành viên Ban Soạn thảo với mong muốn cùng hướng tới sự phát triển chung của ngành KH&CN, đồng thời nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự đóng góp của KH,CN&ĐMST vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Tăng cường sự đóng góp của KH, CN&ĐMST vào phát triển kinh tế - xã hội

Bộ KH&CN cho biết đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu, trí tuệ, tâm huyết của các thành viên Ban Soạn thảo với mong muốn cùng hướng tới sự phát triển chung của ngành KH&CN, đồng thời nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự đóng góp của KH,CN&ĐMST vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

  • Số lượt truy cập: 21512078
  • Đang online :5424