Hội nghị triển khai xây dựng và chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001 :2015

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 và kế hoạch về xây dựng, chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019. Ngày 22/8/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng, chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính đóng trên địa bàn tỉnh.

  • Số lượt truy cập: 16480715
  • Đang online :1289