Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8: Cho ý kiến vào tình hình phát triển KTXH 8 tháng đầu năm

Chiều 31/8, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8, cho ý kiến vào báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015; tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ bậc học mầm non đến THPT của ngành Giáo dục - Đào tạo và một số nội dung quan trọng khác. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Chúc, Lê Duy Thành, Vũ Chí Giang chủ trì hội nghị.

  • Số lượt truy cập: 6719466
  • Đang online :691