Doanh nghiệp Vĩnh Phúc với giải thưởng chất lượng chất lượng quốc gia năm 2020

Giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) không chỉ mang giá trị tôn vinh, khích lệ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển của đất nước mà còn là điểm tựa vững chắc, là uy tín của doanh nghiệp trước xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay.

Doanh nghiệp Vĩnh Phúc với giải thưởng chất lượng chất lượng quốc gia năm 2020

Giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) không chỉ mang giá trị tôn vinh, khích lệ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển của đất nước mà còn là điểm tựa vững chắc, là uy tín của doanh nghiệp trước xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay.

  • Số lượt truy cập: 20021011
  • Đang online :3023