Nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2014

Năm 2014, có 49 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh được triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Các đề tài, dự án thuộc nhiều lĩnh vực, như nông nghiệp, phát triển nông thôn; khoa học xã hội và nhân văn; lĩnh vực công nghiệp - kỹ thuật và công nghệ; lĩnh vực y-dược và lĩnh vực khoa học tự nhiên - môi trường,...

  • Số lượt truy cập: 5913847
  • Đang online :350