Khoa học công nghệ giúp năng suất lúa Việt Nam đứng đầu ASEAN

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam tăng 12 bậc, xếp thứ 47/127 quốc gia và nền kinh tế.

  • Số lượt truy cập: 11567648
  • Đang online :2168