Đoàn kiểm tra của Bộ KH&CN làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc

Sáng ngày 03/10/2019, đoàn kiểm tra của Bộ KH&CN đã đến làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc về một số nội dung: Công tác thanh tra các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; công tác thực hiện đăng ký, lưu giữ, thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; một số vấn đề khác có liên quan đến công tác thanh tra chuyên ngành KH&CN.

Đoàn kiểm tra của Bộ KH&CN làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc

Sáng ngày 03/10/2019, đoàn kiểm tra của Bộ KH&CN đã đến làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc về một số nội dung: Công tác thanh tra các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; công tác thực hiện đăng ký, lưu giữ, thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; một số vấn đề khác có liên quan đến công tác thanh tra chuyên ngành KH&CN.

  • Số lượt truy cập: 16821806
  • Đang online :6709